Het Montessori College Maastricht viert feest!

We voldoen aan de wettelijke eisen om een nieuwe middelbare school te stichten. In augustus 2024 zal het Montessori College Maastricht haar deuren openen.

We hadden in oktober 2022 reeds voldoende ouderverklaringen opgehaald en inmiddels heeft de inspectie van het onderwijs een positief oordeel gegeven over de onderwijskwaliteit. Daarmee staan alle seinen op groen!

Vol energie, enthousiasme en pioniersgeest gaan wij nu door. Wij houden jullie allemaal op de hoogte van onze vorderingen!

Wat is het Montessori College Maastricht?

Omdat er door onze nieuwe school straks meer te kiezen zal zijn in het voortgezet onderwijs, zal het makkelijker zijn om naar de middelbare school van jouw keuze te gaan. Want hoe vervelend is het nu als je wordt uitgeloot, terwijl je heel graag naar een bepaalde school wil. Wij zorgen voor meer en diverser aanbod.

Het Montessori College Maastricht is een onafhankelijke organisatie en staat los van LVO. Onder de nieuwe wet Ruimte voor Nieuwe Scholen hebben we een aanvraag gedaan om te mogen starten met voortgezet Montessori onderwijs voor Maastricht en omstreken.

Het MCM wordt een school met persoonlijke aandacht voor de leerling. Montessori onderwijs benadert het kind vanuit zijn of haar eigen, unieke potentie. “Help mij het zelf te doen” staat zowel pedagogisch en onderwijskundig centraal. Het Montessori College Maastricht houdt rekening met de leerling op basis van leeftijd, belangstelling, eerdere ervaringen en kennis. Op deze school telt de stem van leerling echt mee. De leergierigheid wordt geprikkeld door een ijzersterk beproefd didactisch concept verrijkt met de laatste wetenschappelijke inzichten.  Binnen duidelijke kaders maakt de leerling eigen keuzes, bedenkt eigen oplossingen voor echte en actuele vraagstukken en ontmoet andere leerlingen. 

Meer informatie over ons concept kunt u hier vinden.