We hebben uw hulp nodig om het Montessori College Maastricht te starten!

De regio Maastricht kan wel een nieuwe impuls gebruiken op het gebied van middelbaar onderwijs. Want er ontbreekt nog een beproefd concept dat kinderen helpt hun plek in de maatschappij te vinden. Het Montessori College vult dit gat in. Om te mogen starten hebben we handtekeningen van ouders van kinderen die op 1 november 2022 10, 11 of 12 jaar oud zijn nodig. Dat kan via de volgende link:

Aanmelden via website ministerie

Daarnaast hebben we de afgelopen periode niet stil gezeten. Ons inhoudelijk en onderwijskundig concept is getoetst door de Inspectie voor het Onderwijs. Ze hebben aangegeven dat we aan alle inhoudelijke wettelijke eisen voldoen om te mogen starten. Een belangrijke mijlpaal! En een kwaliteitsstempel.

Als we naast deze inhoudelijke toets ook de handtekeningen hebben, dan krijgen we de toestemming van de Minister om in september 2024 te mogen starten.

Wat is het Montessori College Maastricht?

Het Montessori College Maastricht is een onafhankelijke organisatie en staat los van LVO. Onder de nieuwe wet Ruimte voor Nieuwe Scholen hebben we een aanvraag gedaan om te mogen starten met voortgezet Montessori onderwijs voor Maastricht en omstreken. In de eerste ronde hebben we helaas onvoldoende handtekeningen opgehaald. Reden waarom we nu een nieuwe poging willen wagen.

Montessori onderwijs benadert het kind vanuit zijn of haar eigen, unieke potentie. “Help mij het zelf te doen” staat zowel pedagogisch en onderwijskundig centraal. Het Montessori College Maastricht houdt rekening met de leerling op basis van leeftijd, belangstelling, eerdere ervaringen en kennis. Op deze school telt de stem van leerling echt mee. De leergierigheid wordt geprikkeld door een ijzersterk beproefd didactisch concept verrijkt met de laatste wetenschappelijke inzichten.  Binnen duidelijke kaders maakt de leerling eigen keuzes, bedenkt eigen oplossingen voor echte en actuele vraagstukken en ontmoet leerlingen van het vmbo tot en met het gymnasium. 

Meer informatie over ons concept kunt u hier vinden.