DÉ  PLEK VOOR NIEUWSGIERIGE MENSEN

Het Montessori College Maastricht is een nieuwe school voor voortgezet onderwijs in Maastricht.      


Bij ons staat nieuwsgierigheid centraal. Willen weten, maar ook ervaren hoe zaken in elkaar zitten. Leren samenwerken, jezelf en de ander leren kennen en er zo allebei wijzer van worden. Wij zijn erop gericht om je bij al deze dingen te helpen, helemaal volgens de uitspraak van Maria Montessori: ‘Help mij het zelf te doen’.     


Onze leerkrachten stralen enthousiasme en passie uit en dat werkt aanstekelijk. Op onze school gaat het namelijk om meer dan alleen het overdragen van kennis. Je hoeft niet alle vakken ‘leuk’ te vinden, maar je wordt aangesproken op jouw eigen niveau, op jouw eigen interesses en we betrekken de lokale context bij de lesstof. Als die dingen samenkomen, dan kun je meer dan je zelf eerst voor mogelijk had gehouden.


Jij als leerling staat bij ons centraal. We helpen jou je talenten te leren kennen en naar behoefte te ontwikkelen. Maar we helpen je ook vast te stellen wat die behoefte is door samen te ervaren wat er allemaal te ontdekken is in onze wereld. Onze aanpak stimuleert jouw zelfstandigheid, creativiteit, sociale interactie en kritisch denken. Door jou als leerling de vrijheid te geven om binnen de kaders je eigen leerdoelen en je eigen tempo te bepalen, staat persoonlijke ontwikkeling en verantwoordelijkheid op onze school voorop.       Vanzelfsprekend voldoet onze school aan alle eisen waarmee jij een diploma voor je vervolgopleiding kunt behalen.     


Wij helpen je jouw plek in de maatschappij te vinden. Door je dingen te leren, te laten ervaren en samen te werken met anderen.

MONTESSORI COLLEGE MAASTRICHT