Een belangrijke mijlpaal om het Montessori College Maastricht te starten is gezet!

Om een school op te mogen oprichten moet allereerst de belangstelling getoetst worden. Daarvoor hadden we tot 29 oktober 2022 de tijd. We hebben het minimaal vereiste aantal zogenaamde ouderverklaringen opgehaald. Alle formele stukken zijn officieel ingediend en onze plannen zullen nu inhoudelijk getoetst worden door de Inspectie voor het Onderwijs.

We danken iedereen die zijn steun heeft uitgesproken heel hartelijk hiervoor!

We zien de toets door de onderwijsinspectie vol vertrouwen tegemoet. Enerzijds omdat Montessori al een beproefd concept is en tevens ook omdat vorig jaar onze plannen al een keer getoetst zijn met positief advies richting de Minister.

Als ook dit advies weer positief is, dan mogen we in augustus 2024 de deuren van het Montessori College Maastricht openen. Het voortgezet montessori onderwijs is een nog ontbrekende stroom in Zuid-Limburg en gaat dus iets toevoegen aan het bestaande aanbod.

Wat is het Montessori College Maastricht?

Omdat er door onze nieuwe school straks meer te kiezen zal zijn in het voortgezet onderwijs, zal het makkelijker zijn om naar de middelbare school van jouw keuze te gaan. Want hoe vervelend is het nu als je wordt uitgeloot, terwijl je heel graag naar een bepaalde school wil. Wij zorgen voor meer en diverser aanbod.

Het Montessori College Maastricht is een onafhankelijke organisatie en staat los van LVO. Onder de nieuwe wet Ruimte voor Nieuwe Scholen hebben we een aanvraag gedaan om te mogen starten met voortgezet Montessori onderwijs voor Maastricht en omstreken.

Het MCM wordt een school met persoonlijke aandacht voor de leerling. Montessori onderwijs benadert het kind vanuit zijn of haar eigen, unieke potentie. “Help mij het zelf te doen” staat zowel pedagogisch en onderwijskundig centraal. Het Montessori College Maastricht houdt rekening met de leerling op basis van leeftijd, belangstelling, eerdere ervaringen en kennis. Op deze school telt de stem van leerling echt mee. De leergierigheid wordt geprikkeld door een ijzersterk beproefd didactisch concept verrijkt met de laatste wetenschappelijke inzichten.  Binnen duidelijke kaders maakt de leerling eigen keuzes, bedenkt eigen oplossingen voor echte en actuele vraagstukken en ontmoet andere leerlingen. 

Meer informatie over ons concept kunt u hier vinden.