We hebben uw hulp nodig om het Montessori College Maastricht te starten!

De regio Maastricht kan wel een nieuwe impuls gebruiken op het gebied van middelbaar onderwijs. Want er ontbreekt nog een beproefd concept dat kinderen helpt hun plek in de maatschappij te vinden. Het Montessori College vult dit gat in. Inhoudelijk zijn we vorig jaar al getoetst door de inspectie voor het onderwijs en is er een positief advies gegeven. Om te mogen starten hebben we handtekeningen van ouders van kinderen die op 1 november 2022 10, 11 of 12 jaar oud zijn nodig. Dat kan via de volgende link:

Aanmelden via website ministerie

We hebben nu nog 120 handtekeningen nodig en dan krijgen we de toestemming van de Minister om in september 2024 te mogen starten!

Wat is het Montessori College Maastricht?

Omdat er door onze nieuwe school straks meer te kiezen zal zijn in het voortgezet onderwijs, zal het makkelijker zijn om naar de middelbare school van jouw keuze te gaan. Want hoe vervelend is het nu als je wordt uitgeloot, terwijl je heel graag naar een bepaalde school wil. Wij zorgen voor meer en diverser aanbod.

Het Montessori College Maastricht is een onafhankelijke organisatie en staat los van LVO. Onder de nieuwe wet Ruimte voor Nieuwe Scholen hebben we een aanvraag gedaan om te mogen starten met voortgezet Montessori onderwijs voor Maastricht en omstreken. In de eerste ronde hebben we helaas onvoldoende handtekeningen opgehaald. Reden waarom we nu een nieuwe poging willen wagen.

Wij gaan voor een kleinschalige school met persoonlijke aandacht voor de leerling. Als je onze school steunt, betekent dat automatisch dus ook dat er meer spreiding komt van de scholen in Maastricht. Waarmee de huidige plannen voor meer concentratie van onderwijs niet door kunnen gaan. 

En ook als je niet voor dit systeem wilt kiezen of dat jouw kind van 11 of 12 al gekozen heeft voor een andere middelbare school, dan nog is jouw handtekening van waarde. En met de steunbetuiging ben je als ouder nergens aan gebonden of toe verplicht. Maar de school komt er dan wel. Met alle positieve gevolgen van dien.Het is een heel bureaucratisch proces. Dus als je vorig jaar al hebt gesteund, dan moet dat helaas dit keer weer opnieuw. Daarnaast is het onze eerste prioriteit om deze ontbrekende vorm van onderwijs en een nieuwe school in Maastricht te kunnen starten. Alleen dan komen we bij de officiële instanties aan tafel en kunnen we meespreken. 

Montessori onderwijs benadert het kind vanuit zijn of haar eigen, unieke potentie. “Help mij het zelf te doen” staat zowel pedagogisch en onderwijskundig centraal. Het Montessori College Maastricht houdt rekening met de leerling op basis van leeftijd, belangstelling, eerdere ervaringen en kennis. Op deze school telt de stem van leerling echt mee. De leergierigheid wordt geprikkeld door een ijzersterk beproefd didactisch concept verrijkt met de laatste wetenschappelijke inzichten.  Binnen duidelijke kaders maakt de leerling eigen keuzes, bedenkt eigen oplossingen voor echte en actuele vraagstukken en ontmoet leerlingen van het vmbo tot en met het gymnasium. 

Meer informatie over ons concept kunt u hier vinden.