DÉ  PLEK VOOR NIEUWSGIERIGE MENSEN

Disclaimer & Privacy statement


De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.montessoricollegemaastricht.nl


Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan kunnen beschermd zijn door auteurs- en databankrechten. Montessori College Maastricht behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot de informatie die op de website geplaatst is. Het is niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, downloaden of op andere wijze openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming van Montessori College Maastricht.


Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Ondanks het zorgvuldig samenstellen van de informatie van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan Montessori College Maastricht niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.  Montessori College Maastricht, haar medewerkers en de aan haar verbonden personen zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die direct of indirect is ontstaan door het bezit of het gebruik van informatie, verkregen via deze website.


Privacy Statement

De wetgeving (AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming) stelt eisen aan de omgang met persoonsgegevens. Het Montessori College Maastricht neemt privacy erg serieus en wil graag met u delen hoe zorgvuldig we te werk gaan. 


De school gebruikt de persoonsgegevens alleen om de acties te kunnen ondernemen om de school op te richten en naderhand om onderwijs te kunnen geven. Informatie over leerlingen/ouders wordt dus alleen gebruikt voor doelen die hiermee te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan het attenderen op de belangstellingstoets en het informeren over de vorderingen van de oprichting van de school en hoe bijvoorbeeld de dagelijkse praktijk eruit gaat zien. Maar een doel is ook om anderen via de schoolwebsite, social media en nieuwsbrieven te informeren over onze vorderingen en verwachte schoolactiviteiten. De verzamelde gegevens kunnen ook gebruikt worden om de overheid te informeren wanneer zij om informatie vragen.


Wij gebruiken de persoonsgegevens voor deze doelen alleen als het nodig is om de onderwijsovereenkomst na te komen, omdat:


Natuurlijk staat hierbij altijd de bescherming van ieders privacy voorop.MONTESSORI COLLEGE MAASTRICHT