We starten met alleen een VWO-aanvraag.

Het allerbelangrijkste is dat we kunnen starten met de school. Alleen dan is het mogelijk om het ontbrekende concept toe te voegen aan de middelbare scholen in Zuid-Limburg.

Te meer omdat de gemeente Maastricht nu keuzes maakt voor de toekomstige huisvesting van de middelbare scholen. Daarom moeten we er nu staan om aan de fundamentele discussies mee te kunnen doen. Anders vissen we straks achter het net.

Bij onze aanvraag vorig jaar hebben we ervaren dat het grootste deel, ruim 70% van de ouderverklaringen in de categorie vwo zat. Door nu alles op vwo in te zetten is de slagingskans veel groter. Simpelweg omdat het aantal benodigde ouderverklaringen daarmee drastisch omlaag gaat van ruim 850 naar 290. En ga je toch voor meer onderwijsniveaus, dan geldt ook nog een keer dat als je voor één van de niveaus de ouderverklaringen niet haalt, het hele initiatief niet doorgaat. En dat blijft onze eerste prioriteit, dat voortgezet montessorionderwijs toegevoegd wordt aan het totale onderwijssysteem in Zuid-Limburg. 

We hebben goed gekeken naar de schooladviezen. In Zuid-Limburg is het aantal leerlingen met een vwo-schooladvies de grootste groep. 

Als we een school starten met een vwo-afdeling, dan laten we leerlingen met een vwo-schooladvies toe. Leerlingen met een havo/vwo-advies laten we ook toe. De school geeft deze leerlingen tijd, ruimte en kansen om te bepalen welk niveau het beste bij hen past. Dan spreken we over ongeveer 1 op de 3 kinderen in de regio Zuid-Limburg. 

Tijdens de voorbereiding van dit traject hebben we gezien dat veel nieuwe scholen die succesvol zijn klein beginnen. In gesprekken met collega’s in het land is dit ons ook geadviseerd. Een bescheiden start in een kleinschalige en vertrouwde setting vormt er een sterke basis voor uitbreiding. De geleidelijke toevoeging van meerdere niveaus zorgt ervoor dat we de groei van de school goed kunnen monitoren.

Als we eenmaal een middelbare school met een vwo-afdeling gesticht hebben, hebben we meer middelen tot onze beschikking om zo snel mogelijk een havo- en vmbo-afdeling aan te vragen en zo een brede scholengemeenschap op te richten. Wij achten de kans van slagen van die procedures op dat moment vele malen groter dan nu.