Terug naar nieuws

Positieve beoordeling van onze plannen!

De inspectie van het onderwijs heeft een positief advies gegeven aan de minister over onze plannen. Daarmee hebben we aan alle formele eisen voldaan, nadat we eerder voldoende ouderverklaringen hadden opgehaald.

Dit betekent dat we onze deuren mogen openen in augstus 2024!