Veelgestelde vragen

 1. Waarom een nieuwe school
  In Zuid-Limburg is er wel Montessori onderwijs in het primair onderwijs, maar niet in het voortgezet onderwijs. Die lacune willen we invullen.

  Help mij het zelf te doen’ staan centraal bij alles. Ieder kind en ook iedere docent krijgt de ruimte om zijn talenten te ontdekken en zijn karakter te ontwikkelen.

  Daarvoor bieden wij een rijke en gevarieerde omgeving aan waarin de leerlingen zich kunnen oriënteren op hun toekomst. Dat gebeurt in het fysieke gebouw van de school, maar ook daarbuiten met diverse partners in de stad en omgeving. Bijvoorbeeld op het gebied van sport, toneel, cultuur, ambachten, zorg, welzijn of muziek. Daarmee leggen we ook een sterke sociale connectie en hebben daarmee impact op de lokale economie.
 2. Waarom Montessori
  Het montessori onderwijs is een beproefde stroom die al decennia is doorontwikkeld. Het benadert ieder kind vanuit zijn of haar eigen en unieke potentie. ‘Help mij het zelf te doen’ staat zowel pedagogisch als onderwijskundig centraal. Meer informatie kunt u hier vinden.
 3. Waarom niet samen met LVO
  Wij staan voor een platte en slagvaardige organisatie met korte lijnen. We werken daarom ook met een rector-bestuurder. Daarnaast staan we voor de keuzevrijheid van het onderwijs en willen we het aanbieden van Montessori voortgezet onderwijs in Maastricht secureren. Om die reden is een eigenstandige en onafhankelijke organisatie het meest efficiënt.
 4. Waar komt de school
  Er komt in Maastricht een schoolgebouw dat een veilige haven is voor de leerlingen. Waar het schoolgebouw precies gaat komen, dat wordt nog nader bekeken in overleg met de gemeente die voor een passend schoolgebouw moet zorgdragen.
 5. Welke leer niveau’s zullen op deze school komen.
  We gaan voor een volwaardige en integrale school met aanbod van Mavo, Havo en VWO.
 6. Certificering
  Uiteraard wordt onze school en onze plannen ook getoetst door de inspectie voor het onderwijs. Wij moeten aan alle eisen die in Nederland voor scholen gelden voldoen om daarmee te waarborgen dat er kwalitatief goed onderwijs geboden worden.
 7. Wat onderscheidt het Montessori College Maastricht van de andere scholen van de omgeving
  Wij bieden Montessori voortgezet onderwijs aan. Deze stroming is er nog niet in de stad. Wat bij ons bijvoorbeeld bijzonder is, is dat wij een aantal jaren de diverse leer niveau’s nog samen laten lopen, om zo net als in de echte maatschappij de leerlingen zich samen te laten ontwikkelen.

  Wij zorgen ervoor dat we onze leerlingen goed volgen. Zodat we ook echt iets kunnen zeggen over de ontwikkeling
  van de leerling en waar hij/zij staat. Dit is een uniek aanbod voor het voortgezet onderwijs.
 8. Wanneer wordt de school geopend
  We hopen per schooljaar 2024-2025, dus augustus 2024. Maar pas als wij voldoende registraties hebben, mogen wij de officiële aanvraag indienen en is dit definitief. Wil je kunnen kiezen voor Montessori voortgezet onderwijs, vul dan je (vrijblijvende) belangstelling in.
 9. Is de school bij de start alleen voor eerste jaars leerlingen?
  Nee, instroom vanuit een andere school voor voortgezet onderwijs is mogelijk. Hoe precies en voor welke jaren dit exact gaat gelden, laten we nog weten.
 10. Hoe kan ik op de hoogte blijven van alle nieuwtjes
  Schrijf je in voor de nieuwsbrief op deze site, volg de social media en de kranten.
 11. Waarom is er een belangstellings meeting nodig
  De minister wil weten of er voldoende ouders belangstelling hebben voor het Montessori College Maastricht. Dat gebeurt door registratie op de site van DUO. Pas als wij voldoende registraties hebben, mogen wij de officiële aanvraag voor 1 november 2022 indienen.
 12. Wie kan zich registeren bij DUO
  Ouders van kinderen die geboren zijn tussen 2 november 2009 en 1 november 2012, kunnen hun kinderen registreren met behulp van DigiD. Met een ouderverklaring geef je aan dat je jouw kind zou willen inschrijven op het Montessori College Maastricht als deze van start gaat. De verklaring betekent niet dat je dit ook verplicht bent. Het is geheel vrijblijvend en we hebben ook geen kleine lettertjes. Je kan nog altijd besluiten om je kind op een andere school aan te melden. Voor deze ouderverklaring heb je ook het BSN-nummer van jouw kind nodig. Handig om van te voren even op te zoeken.
 13. Vanaf wanneer kan ik mij registreren
  Registreren kan vanaf 1 juli 2022 tot en met 15 oktober 2022. Deze registratie is enkel een belangstellingsmeting en niet bindend.
 14. Wat betekent het als ik mijn belangstelling uit
  Dan geef je aan dat je interesse hebt in deze school en je kind daar mogelijk wilt inschrijven. De verklaring betekent niet dat je dit ook verplicht bent. Je kan nog altijd besluiten om je kind op een andere school aan te melden. Feitelijk creëer je dus meer keuzevrijheid voor jezelf en jouw kind.
 15. Is het een gewone school
  Ja, het kind krijgt les en een normaal diploma waarmee het verder kan leren bij mbo, hbo en wo. Wat wel anders is, de kinderen beleven wat ze leren en ontwikkelen zichzelf met hulp van hun docent en omgeving.

  Al doende leren zij zichzelf en ook elkaar kennen: hun mogelijkheden, hun grenzen, hun voorkeuren én de verantwoordelijkheid om op hun eigen manier en in hun eigen tempt te werken aan concrete doelen. Daartoe bieden wij hun de heldere structuur van het Montessori voortgezet onderwijs. Want ons onderwijs en de afspraken daarbinnen zijn zeker niet vrijblijvend. We sturen op bewustwording en zelfvertrouwen, als fundament voor hun verdere toekomst.
 16. Kan ik als ouder ook meedenken
  Graag! Zo organiseren wij bijeenkomsten over onze school en stellen we het zeer op prijs als mensen willen meedenken over ons concept en de inhoud van ons onderwijs. Ook zullen we na de belangstellingsregistratie actief de verbinding met ouders opzoeken. Nu is het eerst zaak om voldoende handtekeningen op te halen zodat we ook echt van start mogen.
 17. Welke geloofsovertuiging heeft deze school
  Onze school heeft geen geloofsovertuiging en kinderen van iedere achtergrond zijn welkom.
 18. Kan mijn kind met een beperking ook naar deze school
  Ja, wij proberen voor elk kind een goede leeromgeving te creëren.
 19. Ik wil fan worden, waar kan ik mij melden
  Je kunt hier je gegevens achterlaten.