DÉ  PLEK VOOR NIEUWSGIERIGE MENSEN

Wat is probleem gestuurd onderwijs (PGO)?

Probleemgestuurd onderwijs (PGO) is een leerlinggecentreerde aanpak gericht op de ontwikkeling van hogere orde denken (analyseren, evalueren, creëren) en het bevorderen van de sociale vaardigheden van leerlingen. PGO confronteert leerlingen met taken. Taken bestaan uit een beschrijving van een aantal verschijnselen of gebeurtenissen die in een zekere relatie met elkaar lijken te staan en nader verklaard dienen te worden. Deze taken zijn complex in de zin dat er meerdere perspectieven op een probleem zijn en dus meerdere oplossingen mogelijk zijn. In PGO werken leerlingen samen, onder begeleiding van een docent, om deze complexe problemen op te lossen. Net als aan de Universiteit Maastricht wordt PGO aangevuld met lessen die gericht zijn op het opdoen van kennis en vaardigheden. Kennis en vaardigheden die vervolgens worden toegepast tijdens het oplossen van de complexe problemen. 

     

Het onderwijs legt meer nadruk op zelf bezig zijn met de leerstof dan luisteren naar een docent. De docent wordt meer een hoeder van het proces. Een leerling komt tot het oplossen van een casus door onduidelijkheden oplossen; probleemstellingen formuleren uit de casus; brainstormen; leerdoelen formuleren; in groepjes of zelfstudie leerdoelen uitwerken en kennis in groepen nabespreken.


We zijn ons er terdege van bewust dat het MCM geen universiteit is. Om leerlingen te helpen richting het ‘pure’ PGO zullen we stapsgewijs met verschillende representatieve PGO-modellen gaan werken die variëren in de mate van probleemstructuur en van de vereiste zelfsturing van de leerling rekening houdend met het ontwikkelingsniveau van de leerling.


Waarom kiest het MCM voor PGO?

Het fundament van onze school is geworteld in twee onderwijsfilosofieën: Montessori en PGO. Zelfstandigheid én samenwerken. Een combinatie die misschien paradoxaal overkomt. Maar wie zelfstandig is, kent zichzelf, weet wat hij kan en wat hij wil. Wie dit kan, ziet ook de eigenheid van de ander. Dat is een voorwaarde voor samenwerking. Een samenwerking die sterk en oprecht is.


Probleemgestuurd onderwijs is een wetenschappelijk beproefde onderwijsaanpak. Wetenschappelijk is bewezen dat PGO leidt tot een actieve houding, materie echt begrijpen in plaats van alleen uit je hoofd leren, beter samenwerken, betere spreekvaardigheid, kritisch en probleemoplossend denken.


PGO is in Nederland bij de Universiteit Maastricht groot geworden. De faculteit Geneeskunde gevolgd door de faculteit Rechten zijn in de jaren tachtig gestart met deze onderwijsvorm met als inspirator de McMaster Universiteit in Canada. In de afgelopen 40 jaar is er veel expertise opgebouwd in Maastricht. Verschillende onderwijskundigen van de Universiteit Maastricht hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van ons curriculum.

                         

MONTESSORI COLLEGE MAASTRICHT