Montessori onderwijs

“Free the child’s potential and you will transform him into the world!” ~ Maria Montessori

Montessori onderwijs benadert het kind vanuit zijn of haar eigen, unieke potentieel. Tussen de 12 en 18 jaar is het belangrijk dat een kind:

  • zich kan ontwikkelen tot een onafhankelijke persoonlijkheid;
  • bekwaamheden verwerft om in studie, werk en samenleving te kunnen functioneren; en
  • op een verantwoordelijke wijze leert om een maatschappelijke rol te vervullen.

Dit zijn de doelen waar we binnen Montessori College Maastricht op focussen.

Montessori onderwijs is actueler dan ooit. Door automatisering en digitalisering verandert de wereld in een hoog tempo. De samenleving wordt abstracter, virtueler en het werk verandert mee. Het gevolg: nieuwe beroepen ontstaan waar nog niet voor wordt opgeleid, terwijl jongeren wel geschoold worden voor banen die straks niet meer bestaan. Juist het Montessori onderwijs is hierin beproefd en speelt op deze ontwikkelingen in.

Het Montessori College Maastricht zorgt ervoor dat je kind klaar is voor de toekomst. Maastricht is een stad met tradities én een stad waar ruimte is voor innovatie, nieuwe ontwikkelingen. Een stad met een regionale functie waar met trots een school voor de toekomst zal staan.

Stap-voor-stap zelfstandig worden.

Het tienerbrein: sociale ontwikkeling
In de tienerperiode is de leerling volop in ontwikkeling op het sociale vlak en krijgt een goede bewustwording van de omgeving. Hier wordt handig gebruik van gemaakt door samen te werken met leeftijdsgenoten. Al doende worden de nodige vaardigheden verworven.

Werken in groepen: van en met elkaar leren
Leerlingen van verschillende leeftijden en niveaus werken samen aan projecten, net als in de samenleving. Meedenken, meedoen, overleggen en reflecteren. Help anderen en durf om hulp te vragen. Dit komt later goed van pas.

Themaweken voor samenhang
Vanuit verschillende vakken/invalshoeken werken aan hetzelfde thema. Zo zie je hoe alles met elkaar te maken heeft.

Keuzevrijheid
Je kan binnen duidelijke kakaders kiezen wat je mag/moet doen. Zo leer je keuzes te maken en te plannen. De docent heeft ook een rol als coach en helpt je hierbij.

Diploma
We zijn een brede school, iedereen is welkom. Met ons ruim en gevarieerd onderwijsaanbod verdien je een erkend diploma.

Hoe gaan we dat realiseren?

Bij ons staat het belang van het kind voorop en de docent speelt daarin een heel belangrijke onderwijzende en coachende rol. Er is veel aandacht voor scholing en professionalisering. Daarom richten wij een platte organisatie in, met korte lijnen. Wij staan op eigen benen en zijn onafhankelijk van welke andere scholenorganisatie ook.

De Stichting Montessori College Maastricht is opgestart door ouders. Experts vanuit diverse disciplines zijn intensief betrokken om tot een gedegen plan voor vorm, inhoud en omgeving te komen. Ons initiatief wordt gesteund door de Stichting Voorzieningen Montessori-onderwijs Maastricht en we zijn verbonden aan de landelijke Montessori vereniging. Dit alles om ons doel te realiseren: middelbaar montessorionderwijs in Maastricht.

Hoe? We willen je graag meer informatie geven. Mail ons dan op info@montessoricollegemaastricht.nl om op de verzendlijst voor de informatie te komen.