DÉ  PLEK VOOR NIEUWSGIERIGE MENSEN

Het montessori gedachtegoed 

Het start allemaal bij de basisgedachte van Maria Montessori: ‘Help mij zelf te doen’. Dat is een mooi vertrekpunt en nog altijd super actueel. Als je namelijk leert om dingen zelf te kunnen doen, dan ben je goed op weg om je eigen keuzes en beslissingen te nemen. Zelf de regie te nemen over jouw eigen leerproces. En over de positie die jou past in onze maatschappij.


We hebben deze montessoriaanse werkwijze aangepast naar de 21e eeuw. Samenwerkend leren is een belangrijk uitgangspunt binnen het MCM. Net als binnen- en buitenschools leren (denk hierbij aan gastlessen, excursies of workshops bij andere instellingen als de universiteit). De montessorigedachte ‘horen en gehoord worden, zien en gezien worden, kennen en gekend worden’ bepalen de sfeer op school. De vraag ‘Hoe gaat het met jou?’ staat altijd centraal. 


De een leert wat sneller dan de ander en niet iedereen neemt de materie op dezelfde manier tot zich. En dat is geen probleem, want de individuele route en leerweg van de leerling staat centraal. Wij zijn niet elkaars gelijken, maar wel gelijkwaardig aan elkaar. En zo leren we elkaar ook beter kennen en samen te werken om doelen te bereiken.


Het montessori onderwijs kenmerkt zich door een open blik en onderzoekende houding. Niet voor niets is het MCM dé plek voor nieuwsgierige mensen. We zijn gevoelig voor actuele ontwikkelingen in de samenleving, de laatste onderzoeken over leren en ontwikkelen en vooral de leer- en ontwikkelbehoeftes van onze leerlingen. Als onze kernopdracht zien wij de ontwikkeling van onze leerlingen tot jongvolwassenen, die zelfstandigheid, creativiteit, maatschappelijke verantwoordelijkheid, persoonlijk leiderschap tonen en een wereldburger worden.


Wij willen dat onze leerlingen proactief kunnen handelen en leren de regie te nemen over hun eigen leven. We leren hen hun eigen talenten en grenzen te leren kennen, daarop te vertrouwen en te durven gaan voor hun dromen en ambities. ‘Help mij het zelf te doen’, de belangrijkste uitspraak van Maria Montessori, zien wij als vertrekpunt. Hoe? Door leerlingen dagelijks de ruimte te bieden om hun eigen keuzes te maken in hun leeractiviteiten, door de school en de omgeving aan te bieden als leerspringplank, door reflectie te stimuleren, door een gevarieerde, uitdagende leeromgeving te bieden en door betekenisvolle leercontexten te leveren die voel- en merkbaar maken dat een school als die van ons een oefenplaats is voor de uitdagingen die nu eenmaal gepaard gaan met de buitenschoolse wereld. Oefen bij ons wat je nu en later zelf kunt doen. Door te ontdekken waar je krachten en talenten liggen. Verbaas jezelf! Ontdek, onderzoek en deel (al dat moois) wat jij te bieden hebt!


Het voortgezet montessori onderwijs kent een aantal specifieke kenmerken die ook zijn vastgelegd door het Verenigd Montessori Onderwijs:
1. Hoofd, hart en handen

Montessori onderwijs biedt een bredere vorming dan alleen gericht op cognitieve doelen en streeft naar verdieping van leren door integratie van hoofd, hart en handen. 


2. Reflecteren

Reflectie op het leren vormt voor de leerkracht en leerlingen de basis om vast te stellen waar een leerling staat in zijn of haar ontwikkeling en daarnaar te handelen. 


3. Leren kiezen

Het is een voorwaarde voor de ontwikkeling van zelfstandigheid dat leerlingen leren om keuzes te maken. 


4. Sociaal leren

Leerlingen zijn in de leeftijdsfase van het voortgezet onderwijs erg gericht op het sociaal functioneren met leeftijdsgenoten. Het van elkaar leren is een belangrijke karakteristiek van montessori scholen. 


5. Samenhang in leerstof

De nota 'het Montessorionderwijs in de 21e eeuw' geeft aan dat leerlingen werkelijkheidsgebieden moeten onderzoeken. Daarmee worden de grenzen tussen traditionele vakken overschreden. 


6. Binnen en buiten school

Het leren van bekwaamheden en het verwerven van een maatschappelijke rol vindt in en buiten school plaats. Analoog aan de 'oefeningen voor het dagelijks leven' van de montessoriaanse basisschool, schenken montessori scholen aandacht aan oefeningen voor het maatschappelijk leven.

MONTESSORI COLLEGE MAASTRICHT