DÉ  PLEK VOOR NIEUWSGIERIGE MENSEN

Hoe ziet onze lesdag er uit?

We hechten er belang aan dat iedere leerling op de school gezien wordt en daarom wordt aan het begin en het einde van de dag een moment genomen om de dag door te nemen.

Vervolgens doorlopen we de planning van die dag. Sport zal ook een belangrijk onderdeel zijn van de planning.


Aanbod

Bij de start in augustus 2024 bieden we alleen nog een VWO stroming aan. Dat betekent dat je met een havo/vwo advies sowieso kunt worden toegelaten. Daarnaast kijken we ook naar maatwerk om zo kansrijke leerlingen met een ander schooladvies te kunnen plaatsen.In een persoonlijk gesprek verkennen we graag samen de mogelijkheden.      

 

Het is de bedoeling dat we zo snel mogelijk vmbo en havo niveau toevoegen aan ons aanbod. Hiervoor gaan we opnieuw een formeel toestemmingstraject doorlopen. We zijn ervan overtuigd dat dit op korte termijn zal lukken.


Onze filosofie

Betekenis:     Natuurlijk mens zijn

                       Mensen die zichzelf kennen, weten wat ze kunnen en wat ze willen


Visie:             Natuurlijk nieuwsgierig


Missie:           Dé plek voor nieuwsgierige mensen


Wij zijn een school met medewerkers die de eigenheid van het kind zien. In die eigenheid kan ieder kind groeien tot een individu dat weet wie hij is, wat hij kan en wat hij wil. Dit weten (ruimer genomen dat alleen cognitie) staat aan de basis van natuurlijk mens zijn. Hoe kom je daar het best achter? Door je natuurlijke nieuwsgierigheid z’n gang te laten gaan. Kinderen (en volwassenen) hebben een aangeboren instinct om dingen te willen weten. Niet alles, maar wel boeiende, leuke of relevante dingen. Uiteindelijk zorgt het (verder) ontdekken van wie je bent ervoor dat je ook de wereld om je heen wilt begrijpen. De verschillende perspectieven, oorzaak en gevolg, onderliggende cijfers, chemische opbouw. Op deze manier passen leerlingen de ‘traditionele vakken’ op een heel natuurlijke manier toe. De menselijke nieuwsgierigheid is de krachtigste intrinsieke motor om te willen weten. Ook als dat even minder ‘leuk’ is en moeite kost.

MONTESSORI COLLEGE MAASTRICHT